unnamed (3).jpg

Certifikace

Společnost BLEX, a.s. se zabývá výrobní činností zaměřenou na pokovování výrobků, kterými jsou jak drátěný program spotřebních předmětů pro domácnosti tak přípravky pro automobilový průmysl a další resorty výroby. V dané oblasti jsme jedním z největší výrobců v České republice.

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

Jsme společností, orientující se silně na zákazníka, cílem naší činnosti je vždy 100% splnění požadavků zákazníka při realizaci výroby a poskytování služeb a ochrany produktu, a to vyjádřených či nevyjádřených zaměřených na kvalitu dodávky výrobků, naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plné spokojenosti zákazníků.

2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUP ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH

Všechny výše uvedené procesy se zavazujeme poskytovat v souladu splatnými legislativními zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR/EU, vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu jakosti, kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti, pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.


4) VZTAH K DODAVATELŮM

Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat materiál a služby přesně podle našich potřeb a specifikací, k zajištění nejvyšší kvality budeme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele - z tohoto důvodu budeme dodavatele hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníků, včetně naší politiky kvality.

5) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému, veškeré vstupy a výstupy z procesů jsou měřeny, monitorovány a analyzovány pro zajištění kvality navazujících procesů, společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

6) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém, změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.
Tato uvedená fakta pouze dokumentují náš cílevědomý rozvoj směřující k tomu, abychom našim obchodním partnerům dokázali poskytnout vždy ty nejlepší služby

7) CERTIFIKÁTY

Výrobky jsou neustále testovány na kvalitu a hygienickou nezávadnost, což dokladujeme certifikáty a protokoly o zkouškách, které jsou na požádání volně dostupné. Kontrolu kvality na galvanické pokovení niklem a cínem dokladujeme certifikátem ČSN EN ISO 9001/2009.

 

 

CERTIFIKÁTY, PROTOKOLY A PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ