top of page
unnamed (3).jpg

Certifikace

Společnost BLEX, a.s. se zabývá výrobní činností zaměřenou na pokovování výrobků, kterými jsou jak drátěný program spotřebních předmětů pro domácnosti tak přípravky pro automobilový průmysl a další resorty výroby. V dané oblasti jsme jedním z největší výrobců v České republice.

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

Jsme společností, orientující se silně na zákazníka, cílem naší činnosti je vždy 100% splnění požadavků zákazníka při realizaci výroby a poskytování služeb a ochrany produktu, a to vyjádřených či nevyjádřených zaměřených na kvalitu dodávky výrobků, naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plné spokojenosti zákazníků.

2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUP ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH

Všechny výše uvedené procesy se zavazujeme poskytovat v souladu splatnými legislativními zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR/EU, vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu jakosti, kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti, pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.


4) VZTAH K DODAVATELŮM

Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat materiál a služby přesně podle našich potřeb a specifikací, k zajištění nejvyšší kvality budeme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele - z tohoto důvodu budeme dodavatele hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníků, včetně naší politiky kvality.

5) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému, veškeré vstupy a výstupy z procesů jsou měřeny, monitorovány a analyzovány pro zajištění kvality navazujících procesů, společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

6) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém, změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.
Tato uvedená fakta pouze dokumentují náš cílevědomý rozvoj směřující k tomu, abychom našim obchodním partnerům dokázali poskytnout vždy ty nejlepší služby

7) CERTIFIKÁTY

Výrobky jsou neustále testovány na kvalitu a hygienickou nezávadnost, což dokladujeme certifikáty a protokoly o zkouškách, které jsou na požádání volně dostupné. Kontrolu kvality na galvanické pokovení niklem a cínem dokladujeme certifikátem ČSN EN ISO 9001/2009.

 

 

CERTIFIKÁTY, PROTOKOLY A PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ

bottom of page